Wiadomości https://bip.zdp.stalowowolski.pl pl-PL Sprawozdanie budżetowe za rok 2022 Wed, 10 May 2023 12:47:09 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń Thu, 06 Apr 2023 13:15:01 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń"  ... „Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego Fri, 24 Mar 2023 10:26:12 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 2 - AKTUALIZACJA Tue, 21 Mar 2023 12:49:23 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 2 - AKTUALIZACJA... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Thu, 29 Dec 2022 09:57:26 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023... ZDP.261.13.2022 „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023 Tue, 25 Oct 2022 08:30:11 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 !!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO - Aktualny 25.10.2022r.!!! !!! ZMIANA WZORU UMOWY - Aktualny 25.10.2022r.!!! Zmiana terminu skladania ofert, nowy termin 27.10.2022r. godz. 9:00 !!! ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie...... ZDP.261.12.2022 „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" Tue, 27 Sep 2022 12:58:28 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.11.2022 „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" Mon, 05 Sep 2022 09:37:22 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.10.2022 "Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" Tue, 23 Aug 2022 14:22:24 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.9.2022 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika" Thu, 12 May 2022 07:50:47 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.8.2022 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika w m. Pysznica” Wed, 11 May 2022 10:30:31 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... Sprawozdanie budżetowe za 2021r. Mon, 09 May 2022 14:32:03 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Plan postępowań o udzielenie zamowień na rok 2022 - wersja nr 3 - AKTUALIZACJA Wed, 27 Apr 2022 09:26:45 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Plan postępowań o udzielenie zamowień na rok 2022 - wersja nr 3 - AKTUALIZACJA... ZDP.261.7.2022 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów – Kopki" Fri, 08 Apr 2022 12:55:10 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.6.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica” Thu, 31 Mar 2022 12:03:25 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.5.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica” Thu, 17 Mar 2022 12:20:43 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa” Thu, 10 Mar 2022 12:35:35 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... ZDP.261.2.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec Mon, 14 Feb 2022 13:13:29 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 !!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!! ORAZ !!! ZMIANA WZORU UMOWY !!! ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości...... ZDP.261.3.2022 „Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego Mon, 14 Feb 2022 13:12:46 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 !!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!! ORAZ !!! ZMIANA WZORU UMOWY !!! ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości...... Plan postępowań o udzielenie zamowień na rok 2022 - wersja nr 2 - AKTUALIZACJA Tue, 01 Feb 2022 14:34:36 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... ZDP.261.1.2022 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń Thu, 27 Jan 2022 10:27:30 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZDP.261.1.2022 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń" ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Tue, 25 Jan 2022 13:32:03 +0100 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2021/2022" Wed, 29 Sep 2021 11:15:19 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września...... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, Wersja nr 5 Wed, 29 Sep 2021 08:20:16 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021 / 2022 i 2022 / 2023 Mon, 20 Sep 2021 12:36:49 +0200 https://bip.zdp.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11......