ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

W STALOWEJ WOLI


Adres:
ul. Przemysłowa 6

37-450 Stalowa Wola


telefon/fax: 15 8444631

e-mail: zdp@stalowowolski.pl

skrytka EPUAP: /fn1a1q75a3/SkrytkaESP


Dyrektor: Piotr Śliwiński

UWAGA! Strona w trakcie migracji, wersja archiwalna
dostepna pod adresem:

https://bip.zdp.stalowowolski.pl