XML

ZDP.261.13.2022 „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023

!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO - Aktualny 25.10.2022r.!!!
!!! ZMIANA WZORU UMOWY - Aktualny 25.10.2022r.!!!
Zmiana terminu skladania ofert, nowy termin 27.10.2022r. godz. 9:00 !!!

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" 


Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-10-17
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-10-17 10:46
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-11-03 11:30