XML

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.:
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń" 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-04-09
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-04-09 11:01
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-11 12:30