XML

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: Cz.1. Przebudowa DP 1031R wraz z przebudową mostu na rz. Łęg m. Stany, Cz.2. Przebudowa DP 1031R m. Maziarnia, Kołodzieje, Cz.3. Przebudowa DP 1032R m. Laski

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:
 
ZDP.261.4.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn:
Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, 
Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, 
Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-05-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-05-10 11:48
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-27 11:46