XML

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021 / 2022 i 2022 / 2023


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:


„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021 / 2022 i 2022 / 2023"
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłAdam Sikora - Główny Inżynier2021-09-20
Publikujący Adam Sikora - Główny Inżynier 2021-09-20 12:34
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-10-12 08:46