XML

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2021/2022"

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2021/2022" 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-09-29
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-09-29 10:59
Modyfikacja Katarzyna Sibiga - Sekretarka 2021-10-20 08:47