XML

ZDP.261.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa”

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa”
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-03-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-03-10 11:36
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-04-07 11:37