XML

ZDP.261.10.2022 "Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023"

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłAdam Sikora - Główny Inżynier2022-08-23
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-08-23 14:21
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-09-02 12:48