Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 5. 261.13.2022 Info o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf do treści 2022-11-03 11:30 Krzysztof Kida
Dodano plik - 4. ZDP.261.13.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2022-10-27 11:40 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. ZDP.261.13.2022 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2022-10-27 09:01 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx z treści 2022-10-25 08:32 Krzysztof Kida
Dodano plik - !!! AKTUALNY 25.10.2022r. -Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-10-25 08:32 Krzysztof Kida
Dodano plik - !!! AKTUALNY 25.10.2022r.- Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-10-25 08:32 Krzysztof Kida
Dodano plik - !!! 25.10.2022 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia dot. zamówienia ZDP.261.13.2022.pdf do treści 2022-10-25 08:32 Krzysztof Kida
Usunięto plik - !!! ZMIANA - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx z treści 2022-10-25 08:30 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
2022-10-25 08:30 Krzysztof Kida Podgląd treści
Dodano plik - !!! Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia dot. zamówienia ZDP.261.13.2022.pdf do treści 2022-10-24 11:00 Krzysztof Kida
Dodano plik - !!! ZMIANA - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-10-24 11:00 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx z treści 2022-10-24 10:58 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2022-10-24 10:58 Krzysztof Kida Podgląd treści
Dodano plik - Załącznik nr 11 - Wykaz ulic i chodników ZUD.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - STZU.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6B - wykaz sprzętu.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6A - wykaz osób.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. Ogłoszenie o zamówieniu ZDP.261.13.2022.pdf do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. SWZ ZDP.261.13.2022 zima miasto.docx do treści 2022-10-17 10:51 Krzysztof Kida
Utworzono treść 2022-10-17 10:47 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót