Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0176246a-c71e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 156.52 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2024-02-09
Publikujący Paulina Idec - Majster 2024-02-09 12:02
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2024-02-09 12:07
„Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego" 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70b147ad-bb53-11ee-9897-f6855eb846c0

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 158.95 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2024-01-25
Publikujący Paulina Idec - Majster 2024-01-25 13:05
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2024-01-25 13:10
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonie zimowym 2023 / 2024"

 
Link do postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f42d3d77-698b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 180.52 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2023-10-13
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-10-13 10:32
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-10-13 10:34
„Remont drogi powiatowej nr 1022R Spokojna – Jastkowice
w m. Jastkowice – etap 1"


Link do postępowania:  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-278544ca-5068-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu. Plik pdf 155.59 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2023-09-11
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-09-11 09:23
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-09-11 09:24
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonie zimowym
 2023 / 2024" 


Link do postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d3be909-4c8c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 255.92 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2023-09-07
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-09-07 09:33
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-09-07 09:34
Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2023/2024"Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b772422-0a76-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 169.23 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2023-06-14
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-06-14 11:52
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-06-14 13:16
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń" 

Link do postępowania 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1092be8-d2bf-11ed-9355-06954b8c6cb9

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 159.36 KB
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2023-04-06
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-04-06 13:02
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-04-06 13:15
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego" 

Link do postępowania 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4007e115-c88f-11ed-9355-06954b8c6cb9

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 155.30 KB
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPaulina Idec - Majster2023-03-22
Publikujący Paulina Idec - Majster 2023-03-22 14:17
Modyfikacja Paulina Idec - Majster 2023-03-24 10:26
!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO - Aktualny 25.10.2022r.!!!
!!! ZMIANA WZORU UMOWY - Aktualny 25.10.2022r.!!!
Zmiana terminu skladania ofert, nowy termin 27.10.2022r. godz. 9:00 !!!

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-10-17
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-10-17 10:46
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-11-03 11:30
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłAdam Sikora - Główny Inżynier2022-09-27
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-09-27 12:57
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-10-14 12:43
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-09-05
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-09-05 09:35
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-09-16 09:43
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2022/2023" 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłAdam Sikora - Główny Inżynier2022-08-23
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-08-23 14:21
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-09-02 12:48
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlne pn.:

ZDP.261.9.2022 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika"

UWAGA ZMIANY !
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 12.05.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Aktulany załącznik nr 2- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Aktualny załącznik nr 2a - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-05-04
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-05-04 13:19
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-06-02 13:06
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlne pn.:

ZDP.261.8.2022 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika w m. Pysznica”

UWAGA ZMIANY !
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 11.05.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Aktulany załącznik nr 2- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Aktualny załącznik nr 2a - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-05-02
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-05-02 12:39
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-06-02 13:06
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlne pn.:

ZDP.261.7.2022 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie  budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 861 Bojanów – Kopki" 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-04-08
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-04-08 12:53
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-05-06 11:46
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.6.2022 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica”
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-03-31
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-03-31 12:01
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-04-20 12:40
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.5.2022 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica”

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-03-17
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-03-17 12:21
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-03-30 11:08
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa”
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-03-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-03-10 11:36
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-04-07 11:37
!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!!

ORAZ

!!! ZMIANA WZORU UMOWY !!!

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.3.2022 „Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego"

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-02-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-02-10 14:03
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-03-24 14:11
!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!!

ORAZ

!!! ZMIANA WZORU UMOWY !!!

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.2.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec"
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-02-07
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-02-07 11:31
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-03-03 13:59
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.1.2022 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2022-01-27
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2022-01-27 10:20
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2022-03-02 13:37
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonie zimowym 2021/2022" 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-09-29
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-09-29 10:59
Modyfikacja Katarzyna Sibiga - Sekretarka 2021-10-20 08:47
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021 / 2022 i 2022 / 2023"
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłAdam Sikora - Główny Inżynier2021-09-20
Publikujący Adam Sikora - Główny Inżynier 2021-09-20 12:34
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-10-12 08:46
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

"
Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Stalowej Woli w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023"
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-09-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-09-10 13:02
Modyfikacja Adam Sikora - Główny Inżynier 2021-09-22 10:52
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.:
 
ZDP.261.5.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-06-11
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-06-11 10:58
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-07-12 11:29
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:
 
ZDP.261.4.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn:
Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, 
Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, 
Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-05-10
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-05-10 11:48
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-27 11:46
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.:
 
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pn:
Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”, 
Część 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”, 
Część 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”

!!! UWAGA ZMIANA TREŚCI SWZ i FORMULARZA OFERTY !!!
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-04-22
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-04-22 09:05
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-07 14:39
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.:
"
Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego"
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-04-16
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-04-16 12:30
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-12 10:32
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.:
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń" 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Śliwiński - Dyrektor2021-04-09
Publikujący Krzysztof Kida - Majster 2021-04-09 11:01
Modyfikacja Krzysztof Kida - Majster 2021-05-11 12:30
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o zamowieniu Plik pdf 156.52 KB
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2023-05-10
Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woliul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. +48 158444631 email: zdp@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 12 kwietnia 2024r. 19:41:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.