Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 8. 261.5.2021 Info najkorzystniejsza oferta.pdf do treści 2021-07-12 11:29 Krzysztof Kida
Dodano plik - 5. ZDP.261.4.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2021-06-28 11:43 Krzysztof Kida
Dodano plik - 4. ZDP.261.5.2021 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2021-06-28 09:17 Krzysztof Kida
Dodano plik - 3. ZDP.261.5.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf do treści 2021-06-16 12:58 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie.docx do treści 2021-06-11 11:01 Krzysztof Kida
Usunięto plik - ZADFBE~1.DOC z treści 2021-06-11 11:00 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy).docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 11 - przedmiar robót.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - SST.rar do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - ZADFBE~1.DOC do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - Rys. plan sytyacyjny.pdf do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. 261.5.2021 SWZ Chodnik Gwoździec.docx do treści 2021-06-11 10:59 Krzysztof Kida
Utworzono treść 2021-06-11 10:58 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót