Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf do treści 2022-03-03 13:59 Krzysztof Kida
Dodano plik - 4. ZDP.261.2.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2022-02-22 13:16 Krzysztof Kida
Dodano plik - 3. ZDP.261.2.2022 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2022-02-22 09:41 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
2022-02-14 13:13 Krzysztof Kida Podgląd treści
Dodano plik - !!! ZMIANA Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-02-14 13:07 Krzysztof Kida
Dodano plik - !!! ZMIANA Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-02-14 13:07 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx z treści 2022-02-14 13:06 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx z treści 2022-02-14 13:06 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
2022-02-14 13:06 Krzysztof Kida Podgląd treści
Dodano plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy) 2022.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 11 - przedmiar robót 2022.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - SST.rar do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. ogłoszenie o zamówieniu ZDP.261.2.2022.pdf do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. 261.2.2022 SWZ Chodnik Gwoździec.docx do treści 2022-02-07 11:34 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
2022-02-07 11:32 Krzysztof Kida Podgląd treści
Utworzono treść 2022-02-07 11:31 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót