Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Info o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf do treści 2022-05-06 11:46 Krzysztof Kida
Dodano plik - 4. ZDP.261.7.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2022-04-25 11:51 Krzysztof Kida
Dodano plik - 3. ZDP.261.7.2022 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2022-04-25 09:08 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa Bojanów.rar do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy) Bojanów.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 11 - przedmiar robót Bojanów.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - SST.rar do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. ogłoszenie o zamówieniu ZDP.261.7.2022.pdf do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. 261.7.2022 SWZ Chodnik Bojanów.docx do treści 2022-04-08 12:56 Krzysztof Kida
Utworzono treść 2022-04-08 12:55 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót