Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 5. 261.8.2022 Info najkorzystniejsza oferta.pdf do treści 2022-06-02 13:06 Krzysztof Kida
Usunięto plik - 8. 261.8.2021 Info najkorzystniejsza oferta.pdf z treści 2022-06-02 13:05 Krzysztof Kida
Dodano plik - 8. 261.8.2021 Info najkorzystniejsza oferta.pdf do treści 2022-06-02 13:05 Krzysztof Kida
Dodano plik - ZDP.261.8.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2022-05-18 11:53 Krzysztof Kida
Dodano plik - ZDP.261.8.2022 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2022-05-18 10:55 Krzysztof Kida
Dodano plik - AKTUALNY Załącznik nr 2a - oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust 5 ustawy Pzp.docx do treści 2022-05-11 10:33 Krzysztof Kida
Dodano plik - AKTUALNY Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust 1 ustawy Pzp.docx do treści 2022-05-11 10:33 Krzysztof Kida
Dodano plik - 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf do treści 2022-05-11 10:33 Krzysztof Kida
Dodano plik - 3. Wyjasnienie nr 1 do SWZ ZDP.261.8.2022.pdf do treści 2022-05-11 10:33 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
2022-05-11 10:30 Krzysztof Kida Podgląd treści
Usunięto plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx z treści 2022-05-11 10:29 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx z treści 2022-05-11 10:29 Krzysztof Kida
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2022-05-04 13:18 Krzysztof Kida Podgląd treści
Dodano plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy).docx do treści 2022-05-02 12:50 Krzysztof Kida
Usunięto plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy) Bojanów.docx z treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 13 - Dok. proj. 1023R.rar do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 12 - kosztorys ślepy (ofertowy) Bojanów.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 11 - przedmiar robót 1023R.pdf do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - SST 1023R.rar do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. Ogłoszenie o zamówieniu ZDP.261.8.2022.pdf do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. 261.8.2022 SWZ chodnik 1023R Pysznica.docx do treści 2022-05-02 12:49 Krzysztof Kida
Utworzono treść 2022-05-02 12:40 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót