Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 3. ZDP.261.11.2022 Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf do treści 2022-09-16 09:43 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. ZDP.261.11.2022 Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf do treści 2022-09-16 09:41 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 11 - Wykaz ulic i chodników ZUD.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 10 - STZU.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 9 - ID zamówienia.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6B - wykaz sprzętu.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 6A - wykaz osób.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - 2. Ogłoszenie o zamówieniu ZDP.261.11.2022.pdf do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Dodano plik - 1. SWZ ZDP.261.11.2022 zima miasto.docx do treści 2022-09-05 09:38 Krzysztof Kida
Utworzono treść 2022-09-05 09:37 Krzysztof Kida Podgląd treści
powrót